Prednost CAD/CAM tehnologije u stomatologiji

PREDNOSTI-CADCAM-TEHNOLOGIJE-U-STOMATOLOGIJI-srijeda.-564x212

Savremena stomatološka praksa podrazumijeva sve češću primjenu informaciono-komunikacionih tehnologija. Nebrojene su prednosti koje olakšavaju rad stomatologa, ali I korisnika stomatoloških usluga koji postaju sve zahtjevniji u pogledu estetike, ali i uz jasno izraženu želju za minimalnim zadržavanjem u stomatološkoj ordinaciji. Računar, kao sredstvo interaktivne komunikacije, dobija sve veću ulogu u stomatološkoj protetici u okvirima ordinacije, ali i u zubnotehničkim laboratorijama.
U stomatološkoj praksi, CAD/CAM tehnologija se koristi prvenstveno da bi se pacijentima obezbjedila izrada jednočlane ili višečlane nadoknade u ustima ili na samim zubima. Primjena ove tehnologije omogućava pojednostavljenu proceduru u odnosu na dosadašnji način izrade. Nadoknade izrađene na ovaj način su dugotrajnije a u prilog tome ide i studija Sirone koja pokazuje da je nakon pet godina 95–97% CEREC-ovih krunica i dalje neoštećeno dok je stepen očuvanja inleja i onleja 90–95% nakon deset godina.
Stomatolozi i zubni tehničari koriste CAD/CAM tehnologiju, jer im ona može omogućiti i prenos podataka u digitalnom obliku ili putem linka. Ovakav vid transporta onemogućava i minimalne deformacije otiska u odnosu na tradicionalni način. Upotrebom ove tehnologije izrađuju se veoma precizne nadoknade, bilo da se radi o komplikovanim višečlanim mostovima, krunicama, inlejima, onlejima ili vinirima.

22070424_10210245651713140_2102830300_o

PREDNOSTI CADCAM TEHNOLOGIJE U STOMATOLOGIJI srijeda
Prednosti primene CAD/CAM tehnologije za pacijente su:
• Biokompatibilnost;
• Visoka estetika protetskog rada;
• Minimalno invazivna tehnika;
• Brzina izrade nadoknade;
• Trenutno vidljivi estetski rezultati.
Prednosti primene CAD/CAM tehnologije za stomatologa su:
• Pacijent manje vremena provodi u ordinaciji;
• Povećana produktivnost;
• Preciznije izrađene nadoknade;
• Bezprijekorna estetika
Prednosti primene CAD/CAM tehnologije za zubnotehničku laboratoriju:
• Olakšan način izrade;
• Preciznije izrađene nadoknade;
• Manji utrošak materijala;
• Veća produktivnost.
Ukoliko stomatolog ili zubni tehničar pretenduje da bude lider u izradi inleja, onleja, krunica i mostova neophodno je da praktikuje primjenu CAD/CAM tehnologije u izradi estetskih fiksnih nadoknada. Upotrebom ove tehnologije osiguran je visok kvalitet, profesionalizam, profit, ali i stalni porast „novih” i zadovoljnih pacijenata. Svaki napredak u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija istovremeno pronalazi i svoju primjenu u različitim sferama medicine, pa tako i u stomatologiji. Ekspanzija informaciono-komunikacionih tehnologija će u budućnosti doprinjeti još snažnijem uticaju na pravovremenu dijagnostiku, blagovremeno i adekvatno liječenje, praćenje terapijskog efekta, ali i postizanje visokog nivoa estetike u stomatologiji.

22050564_10210245653233178_682422032_o

Objavio :: Orjen Hodzic