Tel: 015 873 388

Oralna hirurgija

Oralna hirurgija je grana stomatologije kojom se zbrinjavaju oboljenja mekih i tvrdih tkiva usne duplje a koja se ne mogu rešiti konzervativnom terapijom. U domen oralne hirurgije spadaju rutinska vađenja zuba, komplikovano vađenje zuba, uklanjanje zaostalih korena zuba, operacija vrha korena zuba, uklanjanje koštanih izraslina, meko-tkivne korekcije, vađenje cista i promena u viličnim kostima itd…

Oralna hirurgija je specijalistička grana stomatologije koja se bavi dijagnostikom i hirurškim tretmanom nepravilnosti i patoloških promena zuba, mekih tkiva i koštanih struktura orofacijalne regije.

Kada je u pitanju orlana hirurgija, stomatološka ordinacija Barjaktarević obavlja sve vrste intervencija.

Oralna hirurgija je neretko i u službi drugih oblasti stomatologije, pa nalazi primenu i u pripremi za neke druge tipove intervencija iz oblasni implantologije i ortodnodoncije.