Komunikacija na relaciji stomatolog-pacijent

Efektivna komunikacija je pola posla.

Sve kreće od razgovora sa pacijentom (anamneze), zatim ide klinički pregled, pa pomoćne dijagnostičke metode, a sve to da bi se dobila prava dijagnoza i na adekvatan način nastavilo liječenje.
Najčešći problemi koji se javljaju u komunikaciji između stomatologa i pacijenta :

“Prepričavanje”;
Ovo je vrlo česta pojava – da odgovara pratilac umjesto pacijenta,  telefonom neko drugi govori o simptomima koje ima ćerka/muž/ ili bilo ko sa stomatološkim problemom.

Polazi se od predpostavke da  pacijent nije dijete, da nije osoba sa posebnim potrebama ili sa oboljenjem/stanjem koje onemogućava normalnu komunikaciju. Jasno je da odgovori “preko posrednika” vode ka pogrešnoj dijagnozi.

Prećutkivanje;
Rijetko se događa, ali postoji.
Obično je to zbog toga što ljudi smatraju da njihovo osnovno oboljenje “nema veze sa zubima”.

Neminovno, ovakav nastup dovodi do vrlo teških, čak po život opasnih situacija, a u najmanju ruku do lošeg ishoda liječenja, te je vrlo uputno stomatologu iskreno reći od čega bolujete, kakve lijekove uzimate i sve ostalo što vas pita, ma koliko vama lično djelovalo irelevantno. Nije rijedak slučaj da pacijent ili pratilac prećutkuje epilepsiju (pa pacijentkinja dobije napad u stomatološkoj stolici), alergijska oboljenja, dijabetes i slično.

“Samodijagnostikovanje”;
Isto jako rašireno. Ovo je situacija u kojoj pacijent kaže npr. da ima neuralgiju trigeminusa, a da se daljim pažljivim ispitivanjem zaključi da  ima problema sa  umnjakom.

Ovdje se obično radi o tome da pacijenti u nevolji čitaju online izdanja o simptomima koji su kod njih prisutni (i obično nađu najgori mogući scenario).

Ovdje treba biti jako oprezan, treba saslušati pacijenta, pažljivo ga ispitati, ali uvijek treba imati na umu da ima ljudi koji sebe poznaju vrlo dobro, i mogu da “pogode” dijagnozu  ma koliko to izgledalo neprihvatljivo.

Odbijanje da se daju podaci potrebni za upis u karton, davanje lažnih podataka
Ovo su rijetke, ali vrlo neprijatne situacije, kada su stomatolozi u situaciji u kojoj imaju  pravo da odbiju da prime pacijenta.

Ako vam je teško  i/ili neprijatno da izgovorite nešto što smatrate da je značajno i da stomatolog treba da zna, a osjećate nelagodu zbog gužve u ordinaciji, možete i imate pravo da zamolite da budete sa doktorom u četiri oka.

Rad na prevazilaženju ovakvih i sličnih primjera doprinosi poboljšanju komunikacije, na relaciji stomatolog- pacijent.

Objavio :: Orjen Hodzic

Leave a Reply

Your email address will not be published.