Kompozitni ispuni (bele plombe)nude manju invazivnost

Kompozitni materijali, materijali za plombe, imaju za cilj zamijeniti nedostajući dio zuba, odnosno onaj dio koji je na primjer karijes razorio. Sa aspekta estetike i mogućnosti vjernog imitiranja boje zuba, danas su postali materijal izbora u restaurativnoj i estetskoj stomatologiji. Takođe, i sama veza materijala za zube (hemijska i mikromehanička veza) predstavljaju poboljšanje u odnosu na amalgam, što za rezultat ima manje uklanjanje zdravog zuba, a to je i imperativ savremene stomatologije – minimalna invazivnost.
IMG_5181

kompzitni-ispuniDakle, nakon bezuslovnog uklanjanja karijesa, ostaje šupljina koja se popunjava kompozitnim materijalom.

Da bi plomba ispunila svoju funciju moraju se ispoštovati određeni principi:

Izrada ispuna tehnički je zahtjevna, sprovodi se u više faza i traje bitno duže (duže od 15 min). U svakoj fazi mogu nastati greške koje će umanjiti kvalitet ispuna.
Za izradu kvalitetnog i dugovječnog kompozitnog ispuna – plombe, zubna površina mora biti potpuno suva. Suvo radno polje je imperativ kod izrade kompozitnih ispuna. Pljuvačka se ne smije inkorporirati između dvije površine koje se lijepe, jer smanjuje jačinu veze između zuba i ispuna – plombe. Takođe, pljuvačka sadrži bakterije koje mogu ostati ispod plombe. Isto važi i za krv, koja često prati izradu ispuna uz desni. Suvo radno polje postiže se upotrebom koferdama, tj. gumenog prekrivača za zube zube koji ih fizički odvaja od okoline, što olakšava rad i poboljšava kvalitet i dugovječnost ispuna.
Anatomska restauracija zuba kompozitnim materijalom. Zdravi i prirodni zubi predstavljaju savršen sklad između morfologije i funkcije. Svaki pojedinačni zub svojim oblikom ukazuje da on ima specifičnu funkciju (sječenje, mljevenje hrane). Krunice imaju različite oblike, a čak i svaka površina na krunici prirodnog zuba ima oblik koji je prilagođen funkciji koju obavlja. Iz tog razloga je i težina restaurativne stomatologije, koja teži da vjerno reprodukuje izgubljeni zub vjestačkim materijalom – plombom. Ne samo iz estetskih razloga. Ravne plombe opterećuju zub, njegov potporni aparat, vilicu, žvaćne mišiće i zglob. Iz tog razloga su neprihvatljive kao terapija, jer stomatolog svojim radom ne smije da prouzrokuje novi problem.
Završna obrada estetskih restauracija bitno utiče na sami izgled restauracije i njenu dugovječnost, te joj se mora pristupiti sa posebnom pažnjom. Dakle – poliranje, poliranje, poliranje.
Vijek trajanja ispuna je nepredvidiv. Isto kao i zdravog zuba. Ako se održava može dugo da potraje. Naime, nakon određenog vremena (najčešće nakon nekoliko godina) između kompozitnog ispuna i površine zuba slabi veza i nastaje mikropukotina. U mikropukotinu ulazi pljuvačka i sastojci hrane pa rub ispuna postaje žućkasto-smeđe obojen, što narušava estetiku. Uz to, u slučaju loše oralne higijene u mikropukotinu se nasele bakterije pa uz rub ispuna može ponovno nastati karijes. Sve to zahtijeva dodatne posjete i kontrole nakon završene terapije. Kada nastane sekundarni karijes, plomba se mora mijenjati.
Kontrole nakon terapija moraju biti česte i redovne. Isto kao i preventivne kontrole. Nismo se rodili sa plombama i moramo ih kontrolisati.
Kada sve ovo znamo, a uz sve to dodati da ne postoji savršen materija, značaj zdravlja zuba postaje veći. Briga za oralno zdravlje mora biti imaperativ u životu svakog pojedinca kao i briga za opšte zdravlje.

Zdravi zubi preduslov su opšteg zdravlja i zadovoljstva čovjeka. Samo se svakodnevnom njegom, pravilnom prehranom i redovnom stomatološkom kontrolom može postići zdravlje i lijep osmijeh.

Objavio :: Orjen Hodzic