Kompletna protetska rehabilitacija PRE i POSLE Cirkonijum krunama

Klinicki prikaz cirkonijum krunica gornje i donje vilice PRE i POSLE

Objavio :: Orjen Hodzic