Tel: 015 873 388

Osmeh vracen pacijentu.Potpuna protetska i oralno hiruska rehabilitacija pacijenta