Tel: 015 873 388

Mini implantati

download (6)

Mini dentalni implantati su implantati malog prečnika. Dentalni implantati mogu se podeliti u dve kategorije na osnovu njihovog prečnika. Mini implantati imaju prečnik manji od 3 mm, dok standardni implantati imaju prečnik veći od 3 mm, najčešće 4 mm ili 5 mm. Mini implantati koštaju upola manje od standardnih implanata, a ponekad i četvrtinu njihove cene. Mini implantati se ponekad nazivaju i implantatima malog prečnika (SDI) ili uski implantati (NBI). Iako je mini dentalni implantat zapravo fabričko ime najzastupljenijeg implantata malog prečnika, 3M™ ESPE™ MDI Mini Dental Implantat, stomatologija je usvojila taj termin za opis svih implanata koji pripadaju toj klasi. Pojedini implantati malog prečnika koriste se kao sidrište za ortodonciju i nazivaju se privremenim sidrištima (takav je, na primer, Unitek™ privremeni sistem za pričvršćivanje). Oni se od mini implanata razlikuju po tome što se uklanjaju kada više nisu potrebni i kada se ortodontsko lečenje završi. Mini dentalni implantati, kao i standardni, izrađuju se od različitih titanijumskih legura.

download (8)

Upotreba mini dentalnih implantata

Mini dentalni implantati su veoma značajni za pacijente bez ijednog zuba koji imaju labave donje proteze i žele sigurno rešenje koje će ih učvrstiti. Većina pacijenata sa protezama ima visoko resorbovane vilične kosti (gornju i/ili donju vilicu), te je za standardni zubni implantat potrebno izvršiti povećanje, tzv. augmentaciju kosti. Takođe, zdravstveno stanje mnogih starijih pacijenata sprečava primenu invazivnog stomatološkg lečenja, kao što su standardni implantati. Za razliku od standardnih implanata, ispitivanja dve stotine lekara pokazala su da procedura podizanja režnja većinom (80% vremena) nije neophodna za postavljanje mini implantata. Time se smanjuje vreme oporavka jer činjenica da se proces podizanja režnja izbegava i da se preduzima najmanje invazivan pristup, pomaže oporavku (periost se ne remeti) i omogućava trenutno olakšanje.

Iako nemaju najširu primenu, mnogi mini implantati imaju odobrenje američke Administracije za hranu i lekove za korišćenje u fiksnim radovima. Izbor odgovarajućeg slučaja je presudan, ali dostupna literatura je pokazala uspeh koji konkuriše standardnim implantatima. To znači da se, ako vam nedostaje jedan ili više zuba, može postaviti mini implantat i napraviti kruna koja će se vezati na glavu implantata. Druga važna indikacija mini implantata je stabilizacija proteze. U tom smislu mini implantati se koriste kao privremena podrška protezi za vreme zarastanja standardnih implanata i osifikacije dodate kosti.

images (6)

Procedura

Mini implantati se postavljaju bez podizanja režnja, najmanje invazivnom procedurom, pod lokalnom anestezijom. To je u velikoj suprotnosti sa standardnim implantatima koji se često postavljaju kroz procedure koje zahtevaju podizanje režnja, dodavanje kosti i/ili značajno vreme zarastanja. U Americi, upotreba mini implanata za stabilizaciju donje proteze je opšte prihvaćena primena. Određen broj mini implnata postavlja se u donju vilicu kako bi stabilizovali protezu (nasuprot lepljivim materijalima ili drugim metodama stabilizacije). Za većinu minimplanata potrebno je izbušiti manju rupu pre postavljanja.

 

download (7)