Cad/Cam

AD/CAM je skraćenica od Computer-Aided Design/Computer-Aided Manufacturing ili u prevodu kompjutersko dizajniranje/kompjuterski potpomognuta izrada.

CAD/CAM sistemi su u stomatologiji zauzeli važno mesto u izradi visoko preciznih bezmetalnih keramičkih krunica, ali i drugih keramičkih nadoknada kao što su inlej, onlej, overlej, endokrune, mostovi, viniri, kao i krune na implantu. Takođe, CAD/CAM tehnologija se koristi i u izradi odgovarajućih ortodontskih aparata i hirurških vođica u implantologiji.

Uz pomoć CAD/CAM sistema izrada krunice je jednostavnija i brža, dok je procedura izrade krunica skraćena na samo jednu posetu stomatologu, uz mnogo veći komfor za pacijenta.

PREDNOSTI
PREDNOSTI

Preciznost nadoknade
Brzina izrade
Savršene estetske karakteristike
Odsustvo standardnog otiskivanja zuba
Komfornost za pacijenta i stomatologa
Umanjuje se trošak za izradu privremenih kruna
Sve u samo jednoj poseti stomatologu
Proces izrade CAD/CAM kruna
PROCES IZRADE CAD/CAM KRUNA

Nakon kliničkog pregleda i pripreme zuba, u samo nekoliko minuta, vrši se skeniranje pripremljenog zuba i njegovog odnosa sa susednim zubima. Ovako dobijena slika naziva se digitalni otisak i ona zamenjuje fazu otiskivanja otisnim masama prilikom standardne izrade krunice.

Vama onda sledi pauza. A dok odmarate…

Softver koristi digitalni otisak zuba i predlaže dizajn nadoknade za deo zuba koji želimo da rekonstruišemo. Predloženi dizajn dodatno možemo kompjuterski indiviualizovati i napraviti ga savršenim u funkcionalnom i estetskom smislu.

Kada je dizajn završen, vrši se odabir vrste keramike za odgovarajuću nadoknadu i softver prosleđuje informacije mašini za rezanje u kojoj će keramički blok biti izrezan u obliku prethodno dizajnirane keramičke nadoknade.

Sledi proba nadoknade od nekoliko minuta, tačno definisanje boje i ponovna pauza za pacijenta za vreme faze karakterizacije boje nadoknade. Nakon čeka je nadoknada sprema za fiksiranje.

Ovakva procedura smanjuje mogućnost grešaka, omogućava nam da dobijemo nadoknade visoke preciznosti i odličnih estetskih karakteristika. Samo sat ili dva vašeg vremena potrebno je za izradu jedne ovakve nadokndade CAD/CAM sistemom.

Nešto više vremena je potrebno u situacijama kada se rade veće protetske rekonstrukcije.

Brzina izrade. CAD/CAM krunice u samo jednoj poseti stomatologu
BRZINA IZRADE. CAD/CAM KRUNICE U SAMO JEDNOJ POSETI STOMATOLOGU

CAD/CAM stomatologija štedi vaše vreme.

Standardna izrada krunice ili druge protetske nadoknade zahteva nekoliko poseta stomatologu i u proces uključuje zubnog tehničara, tako da izrada zahteva vreme od 7 do 10 dana, nekada i više. Upotrebom CAD/CAM sistema Izdrada bezmetalnih krunica nikada nije bila brža i jednostavnija. Proces izrade krunice od nekoliko dana i više poseta stomatologu, skraćen je na samo jedan dolazak.

Odsustvo stadnardnog uzimanja otisaka
ODSUSTVO STADNARDNOG UZIMANJA OTISAKA

Za potrebe standardne izrade krunice neophodno je uzeti najmanje dva otiska zuba, registraciju zagrižaja, kao i otisak za izdradu privremenih kruna. Uz upotrebu CAD/CAM sistema ne uzima se ni jedan otisak, a skeniranje intraoralnom kamerom traje samo nekoliko minuta i vrlo je komforno.

Inlej, onlej i overlej za rekonstrukciju oštećenog zuba
INLEJ, ONLEJ I OVERLEJ ZA REKONSTRUKCIJU OŠTEĆENOG ZUBA

Zubi na kojima postoje veliki ispuni ili su karijesom veoma oštećeni tako da nedostaje veliki deo zubne supstance mogu se vrlo jednostavno rekostruisati uz pomoć CAD/CAM sistema.

Veliko oštećenje zuba ranije je značilo da mora kao nadoknadu dobiti krunicu (navlaku). Današnji sistem cementiranja nadoknada, vrste keramičkih materijala i dostupna tehnologija omogućile su da se odgovarajucim nadoknadama elegantno može rekonstruisati samo nedostajući deo zuba.

Ove nadoknade imaju oblik nedostajuceg dela ortecenog zuba. a uz očuvanje preostale zdrave zubne supstance.

Ovakve nadoknade zauzimaju samo površinu oštećenog dela zuba ili površinu zuba koju je zauzimao standadni ispun (plomba), U zavisnosti od površine zuba koju nadoknadjuju nose različite nazive: inlej, onlej ili overlej.

Objavio :: Orjen Hodzic