Analgosedacija

Analgosedacija
img_0841-1

Posjeta stomatologu i potreba za stomatološkim zahvatom često izaziva osjećaj straha i nelagodnosti kod pacijenata. Osjećaj straha često je praćen simptomima poput ubrzanog rada srca, pojačanog znojenja, povišenog krvnog pritiska, uznemirenosti i drhtanja. Dok je kod određenog broja pacijenata strah moguće ublažiti razgovorom i sticanjem njegovog povjerenja, tako sa druge strane postoje ljudi koji imaju paničan strah od stomatologa koji pri samoj pomisli na potrebni stomatološki zahvat razvijaju simptome anksioznosti, ponekad i prave fobije praćene paničnim napadima. Analgosedacija se preporučuje pacijentima koji pate od dentalne fobije, pokazuju veliki strah i tjeskobu od stomatološkog zahvata te svim pacijentima za vrijeme opsežnog i drugotrajnog hirurškog ili protetskog zahvata. Analgosedacija je siguran zahvat kada se provodi pod stručnim nadzorom specijaliste anesteziologa obučenog za takvu vrstu sedacije.

img_0843-1

Analgosedacija je sedacija koju provodi specijalista anesteziolog pri čemu se pacijentu daje mješavina lijekova koji na pacijenta djeluju opuštajuće, relaksirajuće, uklanjaju osjećaj nelagode, straha i tjeskobe te brišu loše uspomene na zahvat. Uz primjenu lokalne anestezije na mjestu zahvata od strane stomatologa dodaje se i analgetska komponenta sedaciji izazvanoj lijekovima. Postupak analgosedacije počinje ispunjavanjem upitnika i razgovorom s anesteziologom u stomatološkoj ordinaciji. Nakon što anesteziolog utvrdi da ne postoji kontraindikacija za primjenu analgosedacije, u venu na gornjoj površini dlana uvede se tanka kanila čime se uspostavi venski put kroz koji se tokom zahvata dodaju lijekovi koji na taj način ulaze direktno u krvotok pacijenta i djeluju gotovo trenutno. Nakon početne sedacije, stomatolog daje lokalnu anesteziju na mjesto zahvata u ustima. Lijekovi koji se koriste u analgosedaciji doziraju se individualno prema pacijentu i dužini trajanja zahvata i imaju smirujuće i opuštajuće djelovanje. U potpunosti dovode do izostanka straha i popratnih simptoma. Pacijent ostaje budan i svjestan tokom zahvata s osjećajem pospanosti i opuštenosti. U stanju je odgovarati na pitanja i razgovarati sa stomatologom. Nakon zahvata ne sjeća se mnogo ili čak ništa od onoga što se događalo za vrijeme zahvata. Razlog tome je to što je analgosedacija stanje duboke relaksacije i osjećaja da vas nije briga što se događa oko vas. Lijekovi koji se koriste pri analgosedaciji izazivaju djelimičan ili potpun gubitak pamćenja za vrijeme u kojem se apliciraju. Rezultat toga je da će vam se činiti kako je vrijeme proletjelo i nećete se sjećati što se događalo. Ponekad je moguće, zbog jake anksioznosti ili fobije, pacijenta i potpuno uspavati tokom zahvata. Nakon završetka zahvata, pacijent se budi iz sedacije. Vrijeme potrebno za to je nekih 20-ak minuta. Pacijent je odmoren, opušten, vrlo malo se sjeća onoga što se događalo za vrijeme trajanja sedacije, nema loših sjećanja.

img_0844-1

Analgosedacija omogućava pacijentima da stresnu situaciju posjeta stomatološkoj ordinaciji i izvođenja stomatološkog zahvata pretvore u ugodan i opuštajući doživljaj.

Objavio :: Orjen Hodzic