Tel: 015 873 388

Sinus lift

Sinus lift je relativno uobičajena oralno hirurška procedura kojom se povećava visina kosti u gornjoj vilici da bi mogla uspešno da se izvrši ugradnja implantata. Maksilarni sinusi se nalaze iza obraza u kosti i prostiru se od oblasti ispod oka do iznad zadnjih zuba.

Vrlo često korenovi gornjih bočnih zuba ulaze u maksilarni sinus. Tada, posle vađenja ovih zuba, ostaje mala visina kosti između sinusa i usta. Ovo predstavlja problem za stomatologa, jer ne može da usidri i stabilizuje implantate da bi pacijentu napravio zube koji se ne vade iz usta.

Za vreme sinus lift procedure, oralni hirurg pristupa sinusu sa mesta na kojem su se nalazili gornji zubi koji su izvađeni. Membrana koja oblaže sinus se tada pažljivo podiže prema gore, posle toga se veštačka kost ubacuje na dno sinusa.

Ukoliko je visina prirodne kosti bila tolika da se može postići primarna stabilnost implantata, iako njihov vrh prominira u sinusnu šupljinu, tada se zubni implantati odmah stavljaju, a veštačka kost ubacuje da popuni prostor oko vrha implantata. Ukoliko je prirodna kost između sinusa i usta vrlo uska (2-3mm), tada se u sinus ubacuje samo veštačka kost i čeka minimum 6 meseci. Nakon toga se stavljaju implantati.

sinus_lift_1

Ukoliko ima dovoljno kosti, implantat se može staviti bez sinus lifta.

Kod veće resorpcije kosti, zubni implantati odgovarajuće dužine ne mogu da se stave, a da ne probiju sinusnu membranu.

sinus_lift_2

Otvaranje prozora u kosti i pažljivo podizanje membrane do određenog nivoa u zavisnosti od dužine implantata. Posle toga, vrši se ubacivanje veštačke kosti u sinus. Veštačka kost može biti od istog pacijenta, uzeta sa drugog mesta ili životinjskog porekla.

 

sinus_lift_3

 

Tokom narednog perioda ova veštačka kost se ponaša kao matriks i pospešuje okolnu prirodnu kost da urasta u međuprostore i postepeno zamenjuje veštačku kost. Tokom narednih 9 meseci, oko 80% ove kosti je zamenjeno prirodnom. To je dovoljno za postavljanje implantata.

U našoj ordinaciji, tim stomatologa je obučen da obezbedi pacijentima normalnu funkciju žvakanja i ugradi im zube koji se neće vaditi iz usta, čak i u komplikovanim situacijama gde nema dovoljno prirodne kosti.