Tel: 015 873 388

Radovi pre i posle

Cirkonijum-bezmetalne ZirkonZahn prettau anterior krune izradjene na Cad/Cam Zirkon Milling M5 masini

 Protetska rehabilitacija pacijentkinje krunama ZirkonZahn prettau anterior Pacijentkinja se javila u nasu ordinaciju radi sanacije gornjih i donjih zuba.Detaljnim pregledom i na osnovu OPT snimka zubi su indikovani za brusenje i izradu kruna.U razgovoru sa pacijentkinjom odlucili smo se za izradu cirkonijum kruna ZirkonZahn prettau anterior kruna. Na osnovu programa koji nam pokazuje kako ce izgledati...